MICROWAVE-STIMULATED STAINING OF PLASTIC EMBEDDED BONE-MARROW SECTIONS WITH THE ROMANOWSKY-GIEMSA STAIN - IMPROVED STAINING PATTERNS

ME BOON*, LP KOK, HE MOORLAG, PO GERRITS, AJH SUURMEIJER

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)257-266
Aantal pagina's10
TijdschriftStain technology
Volume62
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - jul-1987

Citeer dit