Middeleeuws cijnsregister uit Maastricht: Review of P.L. Nève en G.A.M. Van Synghel (red.), Een veertiende-eeuws register van de cijnzen van de Brabantse hertog in Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische topografie van Maastricht en omgeving (Maastricht, Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, 2017)

  OnderzoeksoutputAcademic

  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)151-152
  Aantal pagina's2
  TijdschriftPro Memorie, Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit