'Middeleeuwse en vroegmoderne liefdadigheid en armenzorg’, review of Anne M. Scott (ed.), Experiences of charity, 1250-1650 (Farnham and Burlington, 2015).

  OnderzoeksoutputAcademic

  33 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)501-502
  Aantal pagina's2
  TijdschriftTijdschrift voor Geschiedenis
  Volume130
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - 2017

  Citeer dit