Middeleeuwse huisplaatsen in De Onlanden: De dynamiek van een veenweidegebied

OnderzoeksoutputPopular

Samenvatting

Dit artikel beschrijft de resultaten van een archeologisch onderzoek dat binnen Nederland en zelfs daarbuiten uniek is te noemen: door het graven van proefputjes in ruim 60 huisplaatsen, aangevuld met proefsleuven, kon de landschappelijke ontwikkeling en bewoningsgeschiedenis van een uitgestrekt veenweidegebied worden bestudeerd. Het onderzoek heeft veel nieuwe gegevens
opgeleverd, die het mogelijk maken de geschiedenis van een karakteristiek Nederlands landschap voor het eerst in detail te vertellen – een geschiedenis van veengroei, neolithische boeren, grootschalige ontginningen, een verdrinkend landschap en de vorming van het Drentse dorp Roderwolde. Hierbij wordt afstand gedaan van de term ‘veenterpen’, als aanduiding voor karakteristieke, verhoogde woonplaatsen in het veen. Omdat zowel het landschap als de variatie aan huisplaatsen meer divers blijkt dan altijd gedacht, verdient de algemenere term ‘huisplaatsen’ de voorkeur.
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)10-19
Aantal pagina's10
TijdschriftArcheologie in Nederland
Volume5
StatusPublished - dec-2018

Citeer dit