Middeleeuwse kastelen in het Nederlandse stedelijke landschap

Arie van Steensel*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputProfessional

  46 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)251-262
  Aantal pagina's12
  TijdschriftGroniek, Historisch Tijdschrift
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift219
  DOI's
  StatusPublished - 2019

  Citeer dit