Middeleeuwse veenontginningen in het getijdenbekken van de Hunze: Een interdisciplinair landschapshistorisch onderzoek naar de paleogeografie, ontginning en waterhuishouding (ca 800-ca 1500)

Jeroen Zomer

    Onderzoeksoutput

    5734 Downloads (Pure)

    Zoekresultaten