Migrant family matters: Comparing patterns of intergenerational solidarity and partner separation in the Netherlands

Elisabeth Nathanaël Rooijackers

  Onderzoeksoutput

  1001 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  In deze dissertatie worden twee actuele familiethema’s onderzocht onder de vier grootste niet-Westerse migrantengroepen in Nederland: personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse afkomst. Ten eerste wordt er gekeken naar de solidariteit tussen ouders en volwassen kinderen, wat onderwerp van discussie is geworden door de vergrijzing en daarmee toenemende zorgkosten. En ten tweede richt het onderzoek zich op de verbreking van partnerrelaties, een fenomeen wat de laatste halve eeuw zienderogen is gestegen.

  De empirische studies geven een multidimensionaal beeld van gezinsdynamieken door op basis van survey materiaal, diepte-interviews en registerdata zes vergelijkingen te maken: tussen allochtone en autochtone families, verschillende afkomstgroepen, eerste- en tweedegeneratie migranten, transnationale en uni-nationale families, individuen met verschillende achtergrondkenmerken, migranten die verschillen in de mate van acculturatie en de gezichtspunten van migrantenmoeders en kinderen.

  De resultaten duiden erop dat relaties met name worden gevormd door omstandigheden en niet de afkomst van families. Er werd aanzienlijke variatie gevonden binnen migrantengroepen. Bovendien waren de overeenkomsten tussen migranten en autochtonen prominenter aanwezig dan de verschillen, met name in de zin van een sterke emotionele moeder-kind band. Deze bevindingen laten ten eerste zien dat vraagstukken als ouderenzorg en het toenemend aantal scheidingen ook zaken zijn die de migrantenpopulatie treffen. Ten tweede rijst wetenschappelijk gezien de vraag wat de juiste vergelijkingsgroepen zijn om familierelaties in de huidige, cultureel diverse Noordwest Europese samenlevingen te begrijpen. Door teveel nadruk te leggen op het onderscheid tussen allochtonen en autochtonen verkrijgen we een incompleet beeld dat geen recht doet aan de diversiteit van migrantenfamilies.
  Originele taal-2English
  KwalificatieDoctor of Philosophy
  Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
  Begeleider(s)/adviseur
  • de Valk, Helga, Supervisor
  • Merz, E.M., Co-supervisor, Externe Persoon
  Datum van toekenning5-okt.-2017
  Plaats van publicatie[Groningen]
  Uitgever
  Gedrukte ISBN's978-94-028-0781-3
  Elektronische ISBN's978-94-028-0781-3
  StatusPublished - 2017

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Migrant family matters: Comparing patterns of intergenerational solidarity and partner separation in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit