Migratie en huwelijkssluiting van Zeeuwse vrouwen, 1850-1940. Broers en zusters: helpers of rivalen?

Hilde Bras*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)18-32
Aantal pagina's15
TijdschriftZeeland
Volume15
Nummer van het tijdschrift1
StatusPublished - 2006
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit