Migration and Acculturation: Determinants, Interrelations, Future prospects

Willem George Frederik Groenewold

Onderzoeksoutput

2671 Downloads (Pure)

Samenvatting

In de media en het politieke debat worden migratie en acculturatie als gerelateerde processen beschouwd, maar niet in de wetenschappelijke literatuur. Migratiestudies gaan meestal over de rol van economische-, geografische-, politieke- en sociale netwerk factoren, terwijl acculturatiestudies over de rol van psychologische en psychosociale factoren gaan. Dit proefschrift bestudeert het verband tussen beide processen, met aandacht voor de rol van psychosociale en contextuele factoren. Er wordt gebruik gemaakt van interviewgegevens van potentiële emigranten in Ghana, Senegal, Marokko, Egypte en Turkije, en van jong volwassenen van Turkse afkomst in Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, en Zweden.

De studie laat zien dat beeldvorming onder potentiele migranten over inkomen, voor- en nadelen van migratie, context invloeden en zelfvertrouwen, belangrijk zijn om migratie intenties naar Europa te verklaren. Acculturatie in bestemmingslanden blijkt te worden beïnvloed door in welke stad men woont, kwaliteit van de buurt, religiositeit en ervaren discriminatie. Acculturatiestijl beïnvloedt ook migratie. Tweede generatie Turken in EU landen die een sterke voorkeur voor Turkse normen, waarden en gewoonten hebben, zijn meer op Turkije georiënteerd wat betreft activiteiten en contacten, en hebben vaker het voornemen om naar Turkije te emigreren. Economisch-demografische toekomstscenario’s voor 2010-2030 laten zien dat in een aantal landen in het Middellandse zeegebied met een traditie van emigratie naar de EU, de arbeidsmigratiedruk verder zal toenemen, met waarschijnlijk nieuwe migratiestromen en acculturatie-uitdagingen als gevolg. Gegevensverzameling over migratie en acculturatie moeten beter op elkaar afgestemd worden teneinde beide processen beter in samenhang te kunnen bestuderen, en migratie en acculturatie scenario’s mogelijk te maken.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Valk, Helga, Supervisor
  • de Beer, Joop A A, Co-supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning7-jan.-2016
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-6259-954-3
Elektronische ISBN's978-90-367-8539-6
StatusPublished - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Migration and Acculturation: Determinants, Interrelations, Future prospects'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit