Migration and the search for home. Mapping domestic space in migrants' everyday lives

Louise Meijering*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Book/Film/Article reviewAcademic

92 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)989-991
Aantal pagina's3
TijdschriftHousing Studies
Volume33
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - 2018

Citeer dit