Milieu-aansprakelijkheid, waardevolle instrumenten voor de overheid

OnderzoeksoutputAcademic

Vertaalde titel van de bijdrageEnvironmental liability, valuable tools for government
Originele taal-2Dutch
TijdschriftDe Gemeentestem
Nummer van het tijdschrift6933
StatusPublished - 1991
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit