Milieuaansprakelijkheid en zorgplichten in de Omgevingswet: Oratie Groningen

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

The new Environmental Planning Act aims contains various provisions on environmental liability and duties of care. However, they do not seem to be thougt over enough in cases of environmental disaster.
Vertaalde titel van de bijdrageEnvironmental liability and duties of care under the Environmental Planning Act: Inauguaral thesis University of Groningen
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)103-109
Aantal pagina's7
TijdschriftTijdschrift voor Omgevingsrecht
Volume2014
Nummer van het tijdschrift3/4
StatusPublished - 14-okt.-2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Milieuaansprakelijkheid en zorgplichten in de Omgevingswet: Oratie Groningen'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit