Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar

R. Uylenburg, Gerrit van der Veen

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Plaats van productieDeventer
UitgeverijWolters Kluwer
Uitgave8
ISBN van geprinte versie9789013153101
StatusPublished - 2020

Publicatie series

NaamTekst & Commentaar

Citeer dit