Milieurecht: de tekst van de Wet milieubeheer, het Besluit milieu-effectrapportage, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Wet natuurbescherming, de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder, voorzien van commentaar

R Uylenburg (Redacteur), Gerrit van der Veen (Redacteur)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
UitgeverijWolters Kluwer
Aantal pagina's1
Uitgave7
ISBN van elektronische versie9789013143997
ISBN van geprinte versie978901314398
StatusPublished - 2017

Publicatie series

NaamTekst & commentaar

Citeer dit