Military Technologies and Human Labor

J. D. Schnepf*

*Corresponding author voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademic

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)351-363
Aantal pagina's13
TijdschriftAmerican Literature
Volume95
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusPublished - 1-jun.-2023

Citeer dit