Minderjarigen en bewind over geld

Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
ArtikelnummerFJR 2020/10
Pagina's (van-tot)34-40
TijdschriftTijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
Volume2020
Nummer van het tijdschrift2
StatusPublished - 1-feb-2020

Citeer dit