Mindfulnesstraining voor aiossen psychiatrie: een pilotstudie

H J R Hoenders, S H Booij, H Knegtering, H van den Brink

  OnderzoeksoutputProfessional

  5 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  ACHTERGROND
  Medisch studenten en artsen in opleiding tot specialist (aiossen) hebben een verhoogd risico op burn-out. Bovendien lijkt bij medisch studenten het niveau van empathie te dalen tijdens de studie. Dit lijkt gerelateerd aan een hoog stressniveau. Op mindfulness gebaseerde interventies blijken bij medisch studenten stress te kunnen verminderen en empathie te verhogen. Aiossen psychiatrie hebben wellicht ook baat bij mindfulness.

  DOEL
  De effecten van een mindfulnesstraining op stress en empathie onderzoeken bij aiossen psychiatrie.

  METHODE
  Pilotonderzoek dat bestond uit een 8-weekse training mindfulness. Voor en na de training vulden 11 van de 13 deelnemende aiossen psychiatrie vragenlijsten in over empathie, ervaren stress en mindfulness.

  RESULTATEN
  De deelnemers rapporteerden aan het eind van de training significant meer empathie dan aan het begin. De ervaren stress daalde, maar niet significant.

  CONCLUSIE
  De resultaten ondersteunen het idee dat mindfulnesstraining een waardevol onderdeel kan zijn van het curriculum van de aiossen.
  Vertaalde titel van de bijdrageMindfulness training for psychiatrists in residency: a pilot study
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)809-813
  Aantal pagina's5
  TijdschriftTijdschrift voor Psychiatrie
  Volume58
  Nummer van het tijdschrift11
  StatusPublished - 22-nov-2016

  Keywords

  • Burnout, Professional
  • Curriculum
  • Empathy
  • Female
  • Humans
  • Internship and Residency
  • Male
  • Mindfulness
  • Pilot Projects
  • Psychiatry
  • Stress, Psychological
  • Students, Medical

  Citeer dit