MINERALOCORTICOID AND GLUCOCORTICOID RECEPTORS IN THE BRAIN - IMPLICATIONS FOR ION PERMEABILITY AND TRANSMITTER SYSTEMS

M JOELS*, ER DEKLOET

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

379 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)1-36
Aantal pagina's36
TijdschriftProgress in Neurobiology
Volume43
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - mei-1994
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit