Mini face lift with suspension sutures: Historical analysis of development and morphic resonance

Berend van der Lei*, Michel Cromheecke, Stefan O. P. Hofer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)2317-2319
Aantal pagina's3
TijdschriftPlastic and Reconstructive Surgery
Volume119
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - jun-2007

Citeer dit