Minisymposium: "Meedoen en erbij horen: Sociale netwerken en participatie van mensen met verstandelijke beperkingen": Sociale contacten van mensen met (Z)EVMB en de rol van de professional

Aafke Kamstra, Annette van der Putten, Carla Vlaskamp

OnderzoeksoutputAcademic

Samenvatting

Bij alle transities in het sociale domein staat de zelfredzaamheid van kwetsbare mensen centraal. Zij moeten in eerste instantie een beroep doen op mensen in hun omgeving als hulp nodig is. Hoezeer zelfstandig wonende mensen met verstandelijke beperkingen deel uit (blijven) maken van sociale netwerken en kunnen (blijven) meedoen in de samenleving, zal moeten blijken. Hoe sterk is het vangnet van deze mensen? Wat kan de input van ervaringsdeskundigheid zijn bij het versterken van hun participatie?
Over sociale netwerken en participatie gaat dit minisymposium. Aan de orde komen onder meer:

- De condities voor participatie en dagelijkse levenskwaliteit (Wolf)
- Sociale netwerken en participatie van personen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en de rol van zorgprofessionals bij het onderhouden en uitbreiden van deze sociale netwerken en participatie (Kamstra)
- Sociale netwerken van mensen met een lichte verstandelijke beperking: hoe kunnen deze netwerken versterkt worden? Eerste resultaten van een onderzoek naar een trainingstraject dat is gebaseerd op de training "Die Ken Ik!" (LFB), aangevuld met een training voor professionals en een coachingstraject (Van Asselt).
- Hoe werk je in co-creatie met de doelgroep aan het versterken van sociale participatie? Inventarisatie met mensen samen van wensen, krachten / knelpunten en mogelijkheden tot versterking van participatie (Wewerinke).
- Sociale inclusie in de buurt van mensen met een licht verstandelijke beperking vanuit bewonersperspectief: hoe worden sociale netwerken gevormd in de wijk en welke rol spelen bewonersinitiatieven in dit proces? Eerste resultaten van een vergelijkende casestudy in drie verschillende wijken van Nijmegen (Brummel).
Vertaalde titel van de bijdrageMinisymposium: ""Participation and belonging: Social networks and participation of people with intellectual disabilities": Social contacts of people with PIMD and the role of the professional
Originele taal-2Dutch
StatusPublished - 22-jun-2015
EvenementFocus op kennis en onderzoek: Aftrap van Gewoon Bijzonder, Nationaal Programma Gehandicapten - Galgenwaard, Utrecht, Netherlands
Duur: 22-jun-201522-jun-2015
https://www.eventtouch.eu/Kennisplein/focus

Conference

ConferenceFocus op kennis en onderzoek
Land/RegioNetherlands
StadUtrecht
Periode22/06/201522/06/2015
Internet adres

Citeer dit