Minorities in Western European cities (16th-20th centuries)

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2German
Pagina's (van-tot)610-611
Aantal pagina's2
TijdschriftZeitschrift für Historische Forschung
Volume24
Nummer van het tijdschrift4
StatusPublished - 1997
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit