MiRNA profiling in B non-Hodgkin lymphoma: a MYC-related miRNA profile characterizes Burkitt lymphoma

Jan-Lukas Robertus*, Joost Kluiver, Callista Weggemans, Geert Harms, Rogier M. Reijmers, Yolanthe Swart, Klaas Kok, Stefano Rosati, Ed Schuuring, Gustaaf van Imhoff, Steven T. Pals, Philip Kluin, Anke van den Berg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

64 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)896-899
Aantal pagina's4
TijdschriftBritish Journal of Haematology
Volume149
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusPublished - jun.-2010

Citeer dit