Mirror images: neural correlates of emotion processing in autism, schizophrenia, and mental health

Onderzoeksoutput

1769 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Begeleider(s)/adviseur
  • Keysers, Christiaan, Supervisor
  • Minderaa, Rudolf, Supervisor
Datum van toekenning7-nov.-2011
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036751001, 9789036751018
StatusPublished - 2011

Citeer dit