Mirtazapine for the treatment of interferon-induced psychopathology

S Russo*, JC Boon, J Korf, EB Haagsma

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  14 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)497-497
  Aantal pagina's1
  TijdschriftGeneral Hospital Psychiatry
  Volume25
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusPublished - 2003

  Citeer dit