Mission-driven entrepreneurship in ecosystems for sustainable systems change

Monique de Ritter

Onderzoeksoutput

2306 Downloads (Pure)

Samenvatting

De wereld is in verandering, we leven in een tijd van transitie. De schaal van de economische, sociale, ecologische en bestuurlijke uitdagingen die voor ons staan, is ongeëvenaard. De bevolking groeit in de richting van 9 miljard, de verstedelijking blijft toenemen, de risico’s van klimaatverandering nemen toe en de daarmee gepaarde energie-, water- en voedselveiligheid. Daarom volstaat vandaag de dag ‘business as usual’ niet meer. Dit promotieonderzoek baseert zich op de veronderstelling dat veel van de gangbare organiseerprincipes, zoals hiërarchie en strikte functie-verdeling, niet goed passen bij veel van de huidige maatschappelijke vraagstukken. Vanuit deze veronderstelling hebben we een vijflagenmodel ontwikkeld, welke gebaseerd is op de principes van systeemdenken. In dit proefschrift was speciale aandacht voor het meso-niveau (het ecosysteem), de onmisbare schakel die het micro-niveau (individuele missie-gedreven ondernemers) en het macro-niveau (duurzame systeemverandering) met elkaar verbindt. Dit proefschrift laat zien dat missie-gedreven ondernemers inspirerende change agents zijn in het systeem met hun onderneming als vehikel voor verandering. Voor grootschaligere systeemverandering naar een meer duurzame economie is het echter nodig samen te werken in ecosystemen. Het idee hierbij is dat er een vergaande samenwerking ontstaat tussen uiteenlopende organisaties, zowel uit de private als de publieke sector, zowel grote bedrijven en kleinere ondernemers. Deze organisaties overschrijden daarmee de grenzen van de traditionele industrieën en zijn in plaats daarvan georganiseerd rond een specifiek vraagstuk of thema. Samenwerken in ecosystemen gaat echter niet vanzelf, er zijn specifieke kennis en vaardigheden nodig, zoals systeemdenken, netwerkbenaderingen binnen en tussen organisaties, en het leiden van meerpartijenoverleg.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • de Jong, Gjalt, Supervisor
  • Roobeek, A.J.M., Supervisor, Externe Persoon
Datum van toekenning29-aug-2019
Plaats van publicatie[Groningen]
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-94-034-1895-7
Elektronische ISBN's978-94-034-1892-6
DOI's
StatusPublished - 2019

Citeer dit