Mixed qualitative calculus and economic modeling

Floor Brouwer, Peter Nijkamp, Henk Voogd

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)399-408
  Aantal pagina's10
  TijdschriftSystems Analysis Modelling Simulation
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift5
  StatusPublished - 1987

  Citeer dit