Mobiliteitdomein en de fysieke leefomgeving: Een verkenning in het kader van de Nationale Omgevingsagenda en de Nationale Omgevingsvisie

Taede Tillema, P. Jorritsma, J. van der Waard

OnderzoeksoutputProfessional

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
UitgeverijMinisterie Infrastructuur en milieu
Aantal pagina's18
StatusPublished - 14-dec.-2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit