Model of care for women at increased risk of breast and ovarian cancer

Geertruida H. De Bock*, Jan Willem Hesselink, Carriene Roorda, Jaap de Vries, Harry Hollema, Jan P. C. Jaspers, Theo Kok, Paul M. N. Werker, Jan C. Oosterwijk, M.J. Mourits

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)3-5
Aantal pagina's3
TijdschriftMaturitas
Volume71
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - jan-2012

Citeer dit