Modeling of crazing using a cohesive surface methodology

M.G.A. Tijssens, E. van der Giessen, B.L.J. Sluys

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

119 Citaten (Scopus)
474 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)19 - 35
Aantal pagina's17
TijdschriftMechanics of Materials
Volume32
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 2000

Citeer dit