Modelling land management for ecosystem services

Luuk Fleskens*, Klaus Hubacek

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: EditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)563-566
Aantal pagina's4
TijdschriftRegional Environmental Change
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusPublished - jun-2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit