MODELS OF SPATIAL PROCESSES - APPROACH TO THE STUDY OF POINT, LINE AND AREA PATTERNS - GETIS,A, BOOTS,B

H FOLMER*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)127-130
Aantal pagina's4
TijdschriftAnnals of Regional Science
Volume13
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - 1979

Citeer dit