Models of the History of Philosophy, Vol. III: The Second Enlightenment and the Kantian Age

Oberto Marrama

  OnderzoeksoutputAcademic

  6 Downloads (Pure)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)206-208
  TijdschriftThe European Legacy: toward new paradigms
  Volume23
  Nummer van het tijdschrift1-2
  Vroegere onlinedatum26-sep-2017
  DOI's
  StatusPublished - 2018

  Citeer dit