Modern Condottieri in Iraq: Privatizing War from the Perspective of International and Human Rights Law

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)319-356
  Aantal pagina's38
  TijdschriftIndiana Journal of Global Legal Studies
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusPublished - 2006

  Citeer dit