Modern humanism as philosophical autobiography: pretending and understanding selfhood in Descartes and Fichte

OnderzoeksoutputAcademic

Originele taal-2English
TitelChristian Humanism
RedacteurenA. MacDonald, Z. von Martels, J. Veenstra
Plaats van productieLeiden
UitgeverijMartinus Nijhoff/Brill
Pagina's265 - 278
Aantal pagina's14
StatusPublished - 2009

Citeer dit