Modernisation in the public sector

  Onderzoeksoutput: ArticleAcademicpeer review

  4 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Dutch
  Pagina's (van-tot)9 - 11
  Aantal pagina's3
  TijdschriftFinancial Accountability and Management
  Volume21
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusPublished - 2005

  Citeer dit