Modification of the subclavian patch aortoplasty for repair of aortic coarctation in neonates and infants - Invited Commentary

T Ebels*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)881-881
Aantal pagina's1
TijdschriftAnnals of thoracic surgery
Volume69
Nummer van het tijdschrift3
StatusPublished - mrt.-2000

Citeer dit