Modified Shirkov equations in pion scattering

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)316-326
Aantal pagina's11
TijdschriftNuclear Physics B
VolumeB 38
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusPublished - 1972
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit