Modulaire produktiestructuur en de time-to-market van produkten

OnderzoeksoutputProfessional

Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)4 - 9
Aantal pagina's6
TijdschriftBedrijfskundig Vakblad
StatusPublished - 1999

Citeer dit