Modular PPM telemetry system with radio, infra-red and inductive loop transmission

AL Hof*, GJJ Bonga, FGJ Swarte, L de Pater

*Corresponding author voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)107-112
  Aantal pagina's6
  TijdschriftMedical & Biological Engineering & Computing
  Volume32
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusPublished - jan.-1994

  Citeer dit