Moeders, let op uw dochters! Over multinationals en human rights due diligence

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

286 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Aantal pagina's18
TijdschriftMaandblad voor Ondernemingsrecht
Volume2021
Nummer van het tijdschrift5-6
DOI's
StatusPublished - mei-2021

Citeer dit