Moet Rinnooy Kan ook op de bres voor professoren?

OnderzoeksoutputProfessional

65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Dutch
Pagina's (van-tot)3-4
Aantal pagina's2
TijdschriftMaandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie
Volume82
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusPublished - 2008

Citeer dit