Mogelijkheden voor een visuele bijsluiter. Een onderzoek naar de verbetering van geneesmiddelenvoorlichting aan vroegdoven

Helena Bos, Hanneke Bruintjes, Janet Hoven, Saskia Visser

OnderzoeksoutputAcademic

1085 Downloads (Pure)

Samenvatting

Geneesmiddelenvoorlichting voor iedereen begrijpelijk Goede geneesmiddelenvoorlichting is van groot belang voor het juiste gebruik van geneesmiddelen en om de patiënt te motiveren om de middelen in te nemen. Een begrijpelijke voorlichting is daarnaast ook wettelijk verplicht. Maar uit de praktijkervaring van hulpverleners blijkt dat de problemen bij de geneesmiddelenvoorlichting aan vroegdoven met een nevenhandicap groot zijn. Deze bewoners kunnen vaak niet of nauwelijks lezen en worden gehinderd door hun verstandelijke handicap en de hulpverleners beheersen de Nederlandse Gebarentaal (NGT) meestal niet Dat betekent dat deze groep vroegdoven vaak informatie over geneesmiddelen krijgt die voor hen niet begrijpelijk is, terwijl ze daar wettelijk wel recht op hebben. Bovendien gebruikt deze groep in verhouding veel medicijnen. Hulpverleners hebben het gevoel dat ze tekortschieten en krijgen te maken met weerstanden van cliënten.
Originele taal-2Dutch
Uitgevers.n.
Aantal pagina's27
StatusPublished - 2004

Citeer dit