MOLECULAR BIOLOGY It takes two to untangle: It takes two to untangle

Harm H. Kampinga*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)169-170
Aantal pagina's2
TijdschriftNature
Volume524
Nummer van het tijdschrift7564
DOI's
StatusPublished - 13-aug-2015

Citeer dit