Molecular chaperones enhance the degradation of expanded polyglutamine repeat androgen receptor in a cellular model of spinal and bulbar muscular atrophy (vol 11, pg 515, 2002)

CK Bailey, IFM Andriola, HH Kampinga, DE Merry

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)861-861
Aantal pagina's1
TijdschriftHuman Molecular Genetics
Volume11
Nummer van het tijdschrift7
StatusPublished - 1-apr-2002

Citeer dit