MOLECULAR-CLONING OF THE RAT CD5 GENE

N BOS, F KROESE, C BUCCI, S ALBERTI

OnderzoeksoutputAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)82-83
Aantal pagina's2
TijdschriftAnnals of the New York Academy of Sciences
Volume651
StatusPublished - 4-mei-1992

Citeer dit