MOLECULAR-CLONING, OVEREXPRESSION AND MAPPING OF THE SLT GENE ENCODING THE SOLUBLE LYTIC TRANSGLYCOSYLASE OF ESCHERICHIA-COLI

AS BETZNER*, W KECK

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  Onderzoeksoutput: Comment/Letter to the editorAcademicpeer review

  24 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)489-491
  Aantal pagina's3
  TijdschriftMolecular & General Genetics
  Volume219
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusPublished - nov-1989

  Citeer dit