Molecular Dynamcis of Light-Harvesting Complex II Embedded in the Thylakoid Membrane

OnderzoeksoutputAcademic

157 Downloads (Pure)
Originele taal-2English
Pagina's (van-tot)522a
TijdschriftBiophysical Journal
Volume114
Nummer van het tijdschrift3, Suppl. 1
DOI's
StatusPublished - 2-feb-2018

Citeer dit