MOLECULAR-DYNAMICS COMPUTER-SIMULATION OF THE HYDRATION OF 2 SIMPLE ORGANIC SOLUTES - COMPARISON WITH THE SIMULATION OF AN EMPTY CAVITY

K REMERIE*, WF VANGUNSTEREN, JPM POSTMA, HJC BERENDSEN, JBFN ENGBERTS

*Bijbehorende auteur voor dit werk

  OnderzoeksoutputAcademicpeer review

  12 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2English
  Pagina's (van-tot)1517-1526
  Aantal pagina's10
  TijdschriftMolecular Physics
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusPublished - 1984

  Citeer dit