Molecular imaging for monitoring treatment response in breast cancer patients

Frederike Bensch, Michel van Kruchten, LaetitiaE. Lamberts, Carolien P. Schroder, Geke A. P. Hospers, Adrienne H. Brouwers, Marcel A. T. M. van Vugt, Elisabeth G. E. de Vries*

*Corresponding author voor dit werk

Onderzoeksoutputpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Molecular imaging for monitoring treatment response in breast cancer patients'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry

Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science

Keyphrases