1592 Downloads (Pure)

Samenvatting

Voor behandeling van kankerpatiënten zijn veel doelgerichte behandelingen beschikbaar gekomen maar het is nog een grote uitdaging om patiënten die daarvan kunnen profiteren te selecteren. Moleculaire beeldvorming van een specifieke biologische eigenschap van de tumor met PET scans, zou als predictieve of prognostische marker geschikt kunnen zijn om klinische beslissingen over doelgerichte behandelingen ondersteunen. Wij onderzochten of een vroege verandering in glucose opname in gastrointestinale tumoren, gemeten met 18F-FDG PET scans, primaire imatinib resistentie kan voorspellen. Daarnaast hebben we afbeelding van de vasculaire endotheliale groeifactor A (VEGF-A) onderzocht in muizenmodellen en in patiënten met vaatrijke tumoren. VEGF-A speelt een grote rol bij aanmaak van nieuwe bloedvaten, hetgeen een belangrijk kenmerk en aangrijpingspunt voor behandeling is bij verschillende tumortypen. Bij patiënten met de ziekte van Von Hippel-Lindau, die een grote kans hebben op het ontwikkelen van goedaardige en kwaadaardige vaatrijke tumoren, hebben wij onderzocht of ziektemanifestaties met deze PET scans af te beelden zijn en of deze scans geschikt zouden kunnen zijn om progressie van laesies te voorspellen. In muizenmodellen en bij patiënten met uitgezaaid niercelcarcinoom hebben we voor, tijdens en na behandeling met medicijnen die de aanmaak van nieuwe bloedvaten blokkeren, PET scans verricht die VEGF-A afbeelden. Bij patiënten met uitgezaaide neuro-endocriene tumoren hebben we deze PET scans verricht voor en tijdens behandeling met everolimus, een medicijn dat, onder andere, de aanmaak van VEGF-A blokkeert. PET scans van patiënten werden vergeleken met CT scans en VEGF-A spiegels in het bloed.
Originele taal-2English
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Rijksuniversiteit Groningen
Begeleider(s)/adviseur
  • Brouwers-de Jong, E.A, Supervisor, Externe Persoon
  • Gietema, Jourik, Supervisor
  • de Vries, Liesbeth, Supervisor
Datum van toekenning17-feb.-2014
Plaats van publicatieGroningen
Uitgever
Gedrukte ISBN's9789036768443
StatusPublished - 2014

Citeer dit